ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน