ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน