ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน