ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน