ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.22 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.21 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.13 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน