ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.23 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.44 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.36 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.21 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68.51 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67.23 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน