ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.66 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.66 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน