ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.59 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน