ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.5 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน