ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน