ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน