ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
17 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
18 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
19 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
20 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
21 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน