ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
10 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
11 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
13 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
14 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
16 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
18 โรงเรียนบ้านใบหนา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
19 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
20 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน