ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 37 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 29 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน