ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.7 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.9 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65.3 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน