ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน