ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 43 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 29 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 27 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 27 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 19 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 18 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 18 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 12 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน