ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 49 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 43 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 37 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 28 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน