ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน