ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาจุก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน