ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.96 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.96 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62.66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน