ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน