สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจินตนา  มิตรสาธิต
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศพันราย
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงเดช  พนาลัยอำรุง
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศพันราย
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศุกร์กระต่าย  พนาลัยอำรุง
 
1. นางสาววงเดือน  จันทา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายปิพะ  รำไพสิงขร
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภา  เปรมไผทพิทักษ์
2. เด็กหญิงอัจรา  พัลลภศิริ
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุที  พันลำลึก
2. เด็กหญิงเมสิยาท  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธรรณาธรณ์  มิตรสาธิต
2. เด็กชายวิชัย  เงินสุขใจ
3. เด็กหญิงแสงดาว  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนพล  พนาลัยอำรุง
2. เด็กหญิงประติมา  เงินสุขใจ
3. เด็กชายสุรชาติ  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงธีดา  ประชาพึ่งพา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เบ้าทองหล่อ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายจันดา  แอวเชอร์
2. เด็กชายวิเชียร  ชาญพนากุล
3. เด็กชายสมหล้า  เลิศพันราย
 
1. นายชีพกำ  ดอยสูงสง่าช้างคำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  เลิศพันราย
2. เด็กหญิงศุภชัย  พนาอำรุง
3. เด็กชายแพะจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  มิตรสาธิต
2. เด็กชายธนพงศ์  พัลลภศิริ
3. เด็กชายพีรณัฐ  พาราสรรเสริญ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  เลิศพันราย
5. เด็กชายสมชาย  ประเสริฐ
6. เด็กชายัชรพล  ธารารำไพ
 
1. นายธีรพงษ์  เป็งใจ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมนัสพร  มิตรสาทิต
2. เด็กหญิงรุจิรา  พนาค้ำจุน
3. เด็กชายวีระยุทธ  มิตรสาธิต
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา