สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงเดช  พนาลัยอำรุง
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายปิพะ  รำไพสิงขร
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภา  เปรมไผทพิทักษ์
2. เด็กหญิงอัจรา  พัลลภศิริ
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุที  พันลำลึก
2. เด็กหญิงเมสิยาท  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนพล  พนาลัยอำรุง
2. เด็กหญิงประติมา  เงินสุขใจ
3. เด็กชายสุรชาติ  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงธีดา  ประชาพึ่งพา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เบ้าทองหล่อ