สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  เลิศพันราย
2. เด็กหญิงศุภชัย  พนาอำรุง
3. เด็กชายแพะจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  มิตรสาธิต
2. เด็กชายธนพงศ์  พัลลภศิริ
3. เด็กชายพีรณัฐ  พาราสรรเสริญ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  เลิศพันราย
5. เด็กชายสมชาย  ประเสริฐ
6. เด็กชายัชรพล  ธารารำไพ
 
1. นายธีรพงษ์  เป็งใจ