สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรชัย  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพิสิทธิ์  ธารานิมิต
2. เด็กหญิงสุดา  ชงโคผดุง
 
1. นายวิบูลย์  ปรัชญาภูวดล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปรัชญา  ทวีทรัพย์ใหม่
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงโส๊ะแด  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว