สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่โขง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดวงชัย  ปรีชาไพร
2. เด็กชายอาทิตย์  ยิ่งคุณจตุรัส
 
1. นายทรงยศ  ประสิทธิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัมพร  รำไพพนา
 
1. นายพิตรพิบูล  กิติมา