สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
2. เด็กหญิงพิสมัย  เบญญาบุษกร
 
1. นางสาวสุรีย์ศรี  จะเมาะ