สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใบหนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเกศศิณี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนา  กะแจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพอพะ  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุติภาสรวี
 
1. นางนันทภัค  สุนทรวัฒนา