สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
2. เด็กหญิงสียา  พัลลภสิริ
3. เด็กหญิงสุชดา  วนาลีรำไพ
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
2. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุรีย์  นัยพีโชบล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พนาลีรำไพ
3. เด็กหญิงเขียนมา  พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เทิดนาธาร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายชัยพร  บงกชผดุง
2. เด็กชายธวัชชัย  ธวัชฤกษ์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวราตรี  สิทธิ์คงตั้ง