สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ระพีเจิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เชาว์ยิ่งยง
3. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์