สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลรัตน์  วาทอุดม
2. นางสาวสายไหม  มุตติภัย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  สายชลรำไพ
2. เด็กชายอัมรันค์  วุฒิศีลวัต
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร