สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายธีวินทร์  ซื่อตระกูล
 
1. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิ
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันต๊ะ
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อินต๊ะ
 
1. นางศิริวรรณ   ใจสุดา