สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  พะแฮ
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัชรากร  ว่องกีฬา
2. เด็กชายอนุสรณ์  วิสัยพัฒนา
3. เด็กชายอภิชาติ  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ