สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายคือที  วิมุตวโรจน์
 
1. นางเจนจิรา  ธิจันดา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุเซ  นุดา
2. เด็กหญิงสุดา  มะฮี่
3. เด็กหญิงเสาะวา  ชะรอย
 
1. นางสาวศินี  หาญใจ