สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ตรัยทรรศนีย์
2. เด็กหญิงสุดฟ้า  บุญตวย
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพงศกร  ชัยคำร้อง
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล