สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
2. เด็กหญิงกาญมณี  ปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปันคำ
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  สิริใจ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อิ่นใจ
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นางกรรณิการ์  หน้อยดี