สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรายุทธ  โพธาติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมจักร
3. เด็กหญิงนภัสรา  ตั๋นยะ
4. เด็กชายปวริศ  เปอะสี
5. เด็กหญิงปองอนงค์  คำวงษา
6. เด็กชายอนันต์  บานหฤทัย
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ