สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลพร  ประนันติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำวงค์ษา
3. เด็กหญิงอุไรพร  สิทธิโม่ง
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ