สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหม่นวน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ชุ่มกาศ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โทะยะ
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ชุ่มกาศ