สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายยศพร  ปันสี
2. เด็กหญิงวรินยุพา  เชียวยะ
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  หมื่นแยง
2. เด็กชายรณภพ  มาทะ
3. เด็กชายอังกูร  บุญเขียว
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์