สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิชญา  สิทธิโม่ง
 
1. นางอารีย์  ภู่น้อย
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจตุพร  อิ่นคำ
2. เด็กชายอนุชา  คำอ้าย
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสภ