สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาจุก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาพร  จินาตอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินาใจ
3. เด็กหญิงเกตนภา  ดีวงค์
 
1. นายอัครวรรธน์  ยศเดชากิตต์