สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจริยา  พรมปินตา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โปทา
3. เด็กชายพงศกร  รูสม
 
1. นางกุลนันท์  ปัญญจักร์