สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชุีลีพร  ประภาวะกา
 
1. นางนันทินี  ตันกูล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา