สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
2. เด็กชายศรายุทธ  เฉยมะลัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไววาทย์
2. นายวิทวัส  บุญสุวรรณ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กิตติชนม์วรกุล
2. เด็กชายภูริภาคย์  แปงเจอร์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กชายกนก  ศรีสกุลเสาวภาคย์
2. เด็กชายนนธวัฒน์  พิทักษ์หทัยวงษ์
3. เด็กชายสิริชัย  ขันแก้วน่าน
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ