สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารยา  กองมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายศตวรรษ  ใจมา
2. เด็กหญิงศศิธา  ปูไข่
3. เด็กชายเอกชัย  ติ๊บมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว