สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤติพงค์  มั่งใหม่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอทิตยา  ใจเป็ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษพล  แก้วฟู
 
1. นางสาวแสงวรณ์  ตาสอน