สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติทัต  สมแก้ว
2. เด็กชายชาตเวท  ปู่ป๊ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กามาริน
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาแก้ว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปินทา
3. เด็กหญิงอุทุมพร  เทียนจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใจแก้ว
2. เด็กชายธนดล  สุขคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถาโน
 
1. นางสาวบานเย็น  ค้างคิรี