สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใจแก้ว
2. เด็กชายธนดล  สุขคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถาโน
 
1. นางสาวบานเย็น  ค้างคิรี